Frans   

 

Nieuws

Crisis Coronavirus Civid-19

Beste leden van de Regionale Brabant.

Ik wens in naam van het RUC Brabant enkele bedenkingen te delen.

Ons land wordt op dit ogenblik geconfronteerd met een uitzonderlijke gezondheidscrisis, namelijk de Coronavirus. Ik voel   jullie zeer bewust en betrokken met hetgeen gebeurt in ons land. Ik ontvang voorstellen voor hulp of bijstand aan de gezondheids- of veiligheidssector van meerdere leden van onze regionale. Ik kan jullie alleen maar feliciteren voor deze initiatieven die gebonden zijn met onze mentaliteit en onze geest.

Gezien deze vragen heb ik contact genomen met verschillende autoriteiten en departementen om na te gaan onder welke vorm wij ons nuttig kunnen maken. U moet weten dat voorwat betreft de herbevoorrading van het medisch materiaal (maskers,handschoenen, ontsmettingsmiddelen, enz…) een voorraad is aangekomen vorige nacht en op weg is verdeeld te worden naar de ziekenhuizen. Voorwat betreft hulp in de ziekenhuizen wordt er enkel beroep gedaan op personeel uit het medisch milieu. De veiligheid van de ziekenhuizen en de toegangen worden vezekerd door veiligheidsfirma’s.

Teneinde onze leden niet in gevaar te brengen en de sanitaire situatie niet te bemoeilijken wordt aan al onze leden gevraagd geen persoonlijke initiatieven te nemen in de naam van onze “Regionale Brabant” of het ANPCV. Indien een dienst moet worden geleverd zal dit gebeuren in nauwe samenwerking met de autoriteiten van het land, zowel burger als militair.

Wij zijn ons bewust en fier dat we kunnen rekenen op jullie inbreng op het gepaste moment.

Wij luisteren en blijven  desondanks beschikbaar voor jullie. Aarzel niet ons te contacteren via onze secretaris indien  jullie ernstige problemen hebt tijdens deze crisis.

In afwachting, BLIJF THUIS, dit om U te beschermen alsook de anderen! Jullie zijn misschien besmet en jullie weten het niet. Neem zorg voor jullie zelf en uw naasten.

Voor het RUC  Georg Janssen

Foto's Zuurkool

Wij eerbiedigen uw persoonlijke gegevens

Geachte leden,

De 25 mei 2018 is de inwerkingtreding datum van de nieuwe Europese privacyregeling  -“ General Data Protection Regulation” (GPDR) . Deze regeling heeft als doel  beter de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen.

De Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring VZW (ANPCV) treft serieus deze nieuwe maatregelen aan.  Wanneer u lid van ANPCV wordt zijn uw persoonlijke toetredingsinformaties (naam, voornaam, adres, n° tel., email…) in de leden lijst van uw regionale hernomen.  De regionalen delen ze mee aan de nationaal.  Deze gegevens worden op dit niveau gebruikt om de leden te beheren, de post (tijdschriften) te verzenden, lijsten voor Defensie op te stellen (jaarlijks dossier voor de steun van de patriottische verenigingen door Defensie),  toegang tot de militaire kwartiers, deelname aan de nationale defile ,  bepaalde plechtigheden,  registratie in het Belgische Staatsblad van de bestuurders  enz )

ANPCV verbindt zich ertoe om u mede te delen in alle transparantie wat het gebruik van deze persoonlijke gegevens betreft  en die te raadplegen zijn in uw regionale  waar  wij bevestigen dat zij eveneens vertrouwelijk  blijven,  overeenkomstig met de regeling  die daaromtrent door het uitvoerende comité wordt vastgesteld.

Als u het wenselijk acht  dat uw gegevens worden herzien of uitgewist worden , ( in dit geval niet meer lid zijn)  verwittigt uw regionale zo snel mogelijk.

 Waar kunnen wij ons ontmoeten ?
 

                                                            Aanvraag tot lidmaatschap      

 

               

 

 

De Regionale Brabant

heet u welkom !

 

Kaart

 

 

 

paracdo.brabant@gmail.com

 

 

Alle berichten geadreseerd aan dit mail adres komen automatisch bij de Voorzitter en de Secretaris van onze Regionale toe.

 

Uw publiciteit in onze Briefing + Website


 Bijgewerkt : 31/03/2020                                                                             Website problemen of  vragen ?             webmaster@anpcv-brabant.be
 Copyright © 2020 anpcv-brabant                                                           Voor alle contacten ANPCV Brabant :       
paracdo.brabant@gmail.com