Frans   

 

Nieuws
Beste leden van onze regionale Brabant,

In deze uitzonderlijke periode hopen wij dat het jullie en jullie naasten goed gaat.

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door onze regering, in het kader van het beheer van de crisis van het coronavirus, heeft het comité Brabant geopteerd voor enkele voorzorgsmaatregelen.

Teneinde jullie maximum te beschermen en in de hoop jullie allemaal terug te zien na deze crisis heeft het comité unaniem beslist enkele van onze activiteiten op te schorten of uit te stellen.

Daarom:

- De maaltijden van de 2de dinsdag van de maand in het « Huis der Vleugels » worden opgeschort tot nader order.
- Het begeleid bezoek in Brussel « De Grote Dames van Brussel » voorzien op 16 mei 1920 wordt verplaatst naar een latere datum.

Het comité werkt aan maatregelen, voor na de quarantaine, rekening houdend met jullie gezondheid en het beheer van de risico’s voor elkeen van ons.Wij houden jullie verder op de hoogte met nieuwe informaties.


Indien jullie hulp nodig hebben, van gelijk welke aard, aarzel niet ons te contacteren. Wij zullen alles in het werk stellen om jullie te helpen.

Jullie kunnen contact opnemen met onze secretaris Fred RAES via mail : alfred.raes@skynet.be.

Hou jullie goed en jullie naasten.
« Stay home, stay safe »

Voor het comité Regionale Brabant
Georg JANSSEN
Voorzitter
 

Wij eerbiedigen uw persoonlijke gegevens

Geachte leden,

De 25 mei 2018 is de inwerkingtreding datum van de nieuwe Europese privacyregeling  -“ General Data Protection Regulation” (GPDR) . Deze regeling heeft als doel  beter de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen.

De Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring VZW (ANPCV) treft serieus deze nieuwe maatregelen aan.  Wanneer u lid van ANPCV wordt zijn uw persoonlijke toetredingsinformaties (naam, voornaam, adres, n° tel., email…) in de leden lijst van uw regionale hernomen.  De regionalen delen ze mee aan de nationaal.  Deze gegevens worden op dit niveau gebruikt om de leden te beheren, de post (tijdschriften) te verzenden, lijsten voor Defensie op te stellen (jaarlijks dossier voor de steun van de patriottische verenigingen door Defensie),  toegang tot de militaire kwartiers, deelname aan de nationale defile ,  bepaalde plechtigheden,  registratie in het Belgische Staatsblad van de bestuurders  enz )

ANPCV verbindt zich ertoe om u mede te delen in alle transparantie wat het gebruik van deze persoonlijke gegevens betreft  en die te raadplegen zijn in uw regionale  waar  wij bevestigen dat zij eveneens vertrouwelijk  blijven,  overeenkomstig met de regeling  die daaromtrent door het uitvoerende comité wordt vastgesteld.

Als u het wenselijk acht  dat uw gegevens worden herzien of uitgewist worden , ( in dit geval niet meer lid zijn)  verwittigt uw regionale zo snel mogelijk.

 Waar kunnen wij ons ontmoeten ?
 

                                                            Aanvraag tot lidmaatschap      

 

               

 

 

De Regionale Brabant

heet u welkom !

 

Kaart

 

 

 

paracdo.brabant@gmail.com

 

 

Alle berichten geadreseerd aan dit mail adres komen automatisch bij de Voorzitter en de Secretaris van onze Regionale toe.

 

Uw publiciteit in onze Briefing + Website


 Bijgewerkt : 08/05/2020                                                                             Website problemen of  vragen ?             webmaster@anpcv-brabant.be
 Copyright © 2020 anpcv-brabant                                                           Voor alle contacten ANPCV Brabant :       
paracdo.brabant@gmail.com