En toen, was er de Korpsmaaltijd !

   Bij de ontvangst op het Huis der Vleugels, niets anders dan gekende en lachende gezichten.

    In het gezellig georganiseerd restaurant ging de schaterlach van tafel tot tafel.

    Bij de toost aan de Koning hielden we ons enkele millimeters rechter.

 

    De voorzitter had een dankwoord voor verdienstelijke anciens. Hij verzocht om enige  

    inschikkelijkheid ten opzichte van één onder hen die de verkeerde weg opgegaan is

    (Rijkswacht).

 

    De secretaris had het hoge en korte woord.

 

 

 De voorzitter werd gedwongen tot een uitzonderlijke mutsuitreiking. Naar het schijnt

 was de minister van oorlog uit Gabon meteen geïnteresseerd in deze  kleurencombinatie

 om er zijn elitetroepen mee uit te rusten.

 

 Onze felicitaties voor de Heer en Mevrouw Yu, hun personeel en het menu.

 

 Bovenal, het kader dat blijk heeft gegeven van een voorbeeldige spirit.

 

 Dank aan Mevrouw Houben voor de mooie foto’s.