Frans   

 

Nieuws
Fotos's Bezoek Leerstoel ballistiek ERM

Wij eerbiedigen uw persoonlijke gegevens

Geachte leden,

De 25 mei 2018 is de inwerkingtreding datum van de nieuwe Europese privacyregeling  -“ General Data Protection Regulation” (GPDR) . Deze regeling heeft als doel  beter de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen.

De Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring VZW (ANPCV) treft serieus deze nieuwe maatregelen aan.  Wanneer u lid van ANPCV wordt zijn uw persoonlijke toetredingsinformaties (naam, voornaam, adres, n° tel., email…) in de leden lijst van uw regionale hernomen.  De regionalen delen ze mee aan de nationaal.  Deze gegevens worden op dit niveau gebruikt om de leden te beheren, de post (tijdschriften) te verzenden, lijsten voor Defensie op te stellen (jaarlijks dossier voor de steun van de patriottische verenigingen door Defensie),  toegang tot de militaire kwartiers, deelname aan de nationale defile ,  bepaalde plechtigheden,  registratie in het Belgische Staatsblad van de bestuurders  enz )

ANPCV verbindt zich ertoe om u mede te delen in alle transparantie wat het gebruik van deze persoonlijke gegevens betreft  en die te raadplegen zijn in uw regionale  waar  wij bevestigen dat zij eveneens vertrouwelijk  blijven,  overeenkomstig met de regeling  die daaromtrent door het uitvoerende comité wordt vastgesteld.

Als u het wenselijk acht  dat uw gegevens worden herzien of uitgewist worden , ( in dit geval niet meer lid zijn)  verwittigt uw regionale zo snel mogelijk.

 Waar kunnen wij ons ontmoeten ?
 

                                                            Aanvraag tot lidmaatschap      

 

               

 

 

De Regionale Brabant

heet u welkom !

 

Kaart

 

Uw publiciteit in onze Briefing + Website


 Bijgewerkt : 23/07/2024                                                                             
 Copyright © 2024 anpcv-brabant