P A R A  -  C O M M A N D O   M U S E U M

 

Chris  Vandeput Voorzitter van de Regionale Leuven en ikzelf werken reeds 5 jaar als vrijwilliger aan de stand Para-Commando in

 het  Museum van het Leger te Brussel.

 

 Sinds het begin van de werken hebben we de oppervlakte van onze stand ongeveer verdubbeld, we hebben de plaats voor de DC

 3”Dakota” kunnen inpalmen daar hebben we nu een recce jeep Minerva, een AS 24 met aanhangwagen, een mortier 60mm en 81mm

 geplaatst.

Onze laatste aanwinst, en geen van de mindere, is een mortier 4’’2 en een kanon “Howitzer” 105 van de Batterij Para-Cdo.

 De Nationale Kring Reserve Onderofficieren Para-Cdo

 hebben ons 5 etalagepoppen (mannequins) betaald die

 wij nu in verschillende uniformen zullen kleden en wij

 zullen alles in een diaporama plaatsen voor de Dakota.

 

 Deze stand beschouwen wij niet als onze stand,

  niettegenstaande dat wij fier zijn er te werken, maar deze

  stand is de stand van iedereen die de groene of rode

  mutsen draagt of heeft gedragen.

  Wij willen dat de tradities niet verloren gaan, dat onze

  geschiedenis gekend word door iedereen, dat de mensen

  weten wat onze oudgedienden en minder

  oudgedienden hebben verwezenlijkt, en degene die ons

  daar de kans voor geven zijn onze museums.

 

 Ik maak bij deze gebruik van ons Website om aan onze

  mensen van de ANPCV te vragen om ons te helpen om

  deze stand te verbeteren en verder uit te werken.

  Wij zoeken nog steeds uniformen, uitrustingen, kentekens,

  brevetten, documenten……alles wat in aanmerking komt

  met de Para-Cdo’s.

  Jullie stukken kunnen ons interesseren, ik denk dat ze meer

  tot uiting kunnen komen in onze stand dan ergens in een lade of kelder waar ze tenslotte toch verloren gaan.

  Alle stukken die wij verkrijgen worden onmiddellijk gecatalogeerd in het museum en blijven eigendom van de stand Para-Cdo.

 

Het museum is dagelijks geopend van 09:00 tot 16:30 behalve op maandag en feestdagen.

( Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Jubelpark, 3 - 1000 Brussel )

 

 Ik dank iedereen voor zijn medewerking,

 

                                                     Gérard Houben  (0477 43 65 68)                                           Chris Vandeput  (0476 67 62 85)