W A A R   K U N N E N   W I J   O N S   O N T M O E T E N  ?

 
 

Iedere 2de dinsdag van de maand

          

      Lunch in de 15e Wing Melsbroek

          Inschrijvingen bij beheerder : Paul Sauvenière 02 731 11  35

 

 
 

Alle laatste dinsdagen van de maand

                           

Lunch in het Huis der Vleugels

  Montoyerstraat, 1 - 1000 Brussel

        Inschrijvingen bij beheerder : Paul Sauvenière 02 731 11  35

 
 

 

Iedere zondag morgen

Wandeling +/- 6 km in het Zoniënwoud, toegankelijk voor iedereen

Geen SPEED MARCH !!! iedereen kan volgen

Jogging voor wie wilt lopen en zijn conditie aanscherpen

VTT voor wie wil

RV : Brassine laan – Sint Genesius Rode – rechtover Manège

OPGEPAST VERTREK WANDELING, JOGGING EN VTT OM 10h30 STIPT

INLICHTINGEN : CLAUDE VANDEPUT 0475 79 34 53